Modern Sera

MODERN SERALAR

İklimin elverişli olmadığı dönemlerde bitkilerin yetiştirme koşullarını optimum düzeyde tutarak, mevsimleri dışında yetişmesine uygun ortamın sağlandığı,ısı,ışık,nem ve hava hareketleri gibi etmenlerin kontrol altında alınabildiği özel yapılardır.Günümüzde seralar sebze,meyve,fide,süs ve tıbbı bitkilerin yetiştilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Modern seracılık ise örtü altı bitki yetiştiriciliğinde ileri teknoloji kullanılarak kaliteli yüksek verim elde edilmesidir. Günümüz teknolojisinde, geleneksel seracılık ile kıyaslandığında oldukça üstün yanları olan topraksız tarım ile yıl boyunca gerçekleştirilen üretimin, modern seraların vazgeçilmez unsurudur.