Sulama Ve Gübreleme Otomasyonu

Sulama ve Gübreleme OtomasyonuSulama Suyuna bilgisayar kontrolü ile hassas ve doğru biçimde gübre katılması, gerekli asit dozlamasının da yapılıp PH dengesinin kontrol
altında ve optimal değerlerde tutulabilmesi sağlanmaktadır.
Sulamaya başlama için uzman kararına yakın algoritmaların kullanılıp doğru üretim şekilleri uygulanması ( elle başlatma, zaman aralığı ile
başlatma, drenaj neticelerine göre başlatma, radyasyon birikimine göre başlatma vb.) sağlanmaktadır. Bu amaçla her geçen gün değişik
programlar yazılmakta ve bunların uygulamaya konulmasıyla daha sağlıklı üretim kabil olmaktadır.
Parsellerin sulanmasında vanaların otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlamak, istenen miktarda sulama suyunun otomatik olarak
verilebilmesi sağlanmaktadır.
Drenaj neticelerine göre bir sonraki sulama suyunun miktar ve gübre yoğunluğu (EC) değerleri otomatik olarak kontrol edilebilmektedir.