Seralar

MODERN SERALAR

İklimin elverişli olmadığı dönemlerde bitkilerin yetiştirme koşullarını optimum düzeyde tutarak, mevsimleri dışında yetişmesine uygun ortamın sağlandığı,ısı,ışık,nem ve hava hareketleri gibi etmenlerin kontrol altında alınabildiği özel yapılardır.

TOPRAKSIZ TARIM

Her canlının büyümesi için gerekli minerallere ihtiyacı vardır. Bu minerallerin çeşidi ve miktarı her canlıya göre değişir. Bunun yanı sıra var olan çevre koşulları da bu gelişime etki eder. Bu kural haliyle bitkilerde de geçerlidir. Bu yüzden insanlar olumsuz çevre koşullarını kontrol etmek ve yılın

KATLANABİLİR SERALAR

Seraların üst kısmının açılabilir veya kapanabilir olması sayesinde doğal afetlerden ürünler korunmuş olacaktır. Hava sıcaklığı yüksek olan yerlerde ürünlerin üzerinin komple açılıp içerideki bulunan sıcak havanın homojen olarak dağıtımı sağlanmış olacaktır.

EKONOMİK SERA

Ekonomik sera modeli özel tasarım serasıdır.
Ekonomik model tip tünel seralarda hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan modellerdir.

FİDELİK SERA

Her canlının büyümesi için gerekli minerallere ihtiyacı vardır. Bu minerallerin çeşidi ve miktarı her canlıya göre değişir. Bunun yanı sıra var olan çevre koşulları da bu gelişime etki eder. Bu kural haliyle bitkilerde de geçerlidir. Bu yüzden insanlar olumsuz çevre koşullarını kontrol etmek ve yılın

HOBY SERA

Seraların üst kısmının açılabilir veya kapanabilir olması sayesinde doğal afetlerden ürünler korunmuş olacaktır. Hava sıcaklığı yüksek olan yerlerde ürünlerin üzerinin komple açılıp içerideki bulunan sıcak havanın homojen olarak dağıtımı sağlanmış olacaktır.